ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ತುಮಕೂರು ನೇಮಕಾತಿ 2021 – Tumkur Zilla Panchayat Recruitment 2021 – Apply for 16 Technical Assistants Posts

ಉದ್ಯೋಗ ಸುದ್ದಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ತುಮಕೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾದ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2021ರೊಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ :
ತಾಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) – 2
ತಾಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ) – 11
ತಾಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ಅರಣ್ಯ) – 3
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 16

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದೊಳಗಾಗಿ “ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ” ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 16

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಅರಣ್ಯ) : BSc (Forestry)
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ) : BSc (Agri / Horticulture)

ವಯೋಮಿತಿ:
ತಾಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) – ಕನಿಷ್ಠ 21 ವರ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ 41 ವರ್ಷ
ತಾಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ) – ಕನಿಷ್ಠ 21 ವರ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ 41 ವರ್ಷ
ತಾಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ಅರಣ್ಯ) – ಕನಿಷ್ಠ 21 ವರ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ 41 ವರ್ಷ

ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ:
ತಾಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) – ಮಾಸಿಕ 24,000/-
ತಾಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ) – ಮಾಸಿಕ 24,000/-
ತಾಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ಅರಣ್ಯ) – ಮಾಸಿಕ 24,000/-

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ: 15 ಮಾರ್ಚ್ 2021
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 30 ಮಾರ್ಚ್ 2021

Website ವೆಬ್ಸೈಟ್   
Notification – ಅಧಿಸೂಚನೆ   

 

error: Content is protected !!