ವಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2022 | Karnataka govt jobs 2022 | government jobs in Karnataka 2022 | UDYOGA BINDU

ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ವಿಜಯನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (VIMS) ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆಸಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ವಯೋಮಿತಿ, ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ.

ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು 

• ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ : 110 ಹುದ್ದೆ
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ – ಜಿ.ಎನ್.ಎಂ ಶುಶ್ರೂಷ ತರಬೇತಿ (Not less than 3 years) ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

• ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ : 1 ಹುದ್ದೆ
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ – ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

• ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ : 2 ಹುದ್ದೆ
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ – ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ‘ಡಿ’ ಫಾರ್ಮಾ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ‘ಬಿ’ ಫಾರ್ಮಾ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

• ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು : 3 ಹುದ್ದೆ
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ – ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

• ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ : 1 ಹುದ್ದೆ
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ – ಪಿಯುಸಿ & ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

• ಡಯೆಟಿಷಿಯನ್ : 1 ಹುದ್ದೆ
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ – ಹೋಂ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

 

 

• ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ : 3 ಹುದ್ದೆ
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ – ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

• ಡ್ರೈವರ್ : 6 ಹುದ್ದೆ
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ – ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

• ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ : 1 ಹುದ್ದೆ
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ – ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

• ಸಿಟಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ : 2 ಹುದ್ದೆ
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ – ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ: ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : ಒಟ್ಟು 130 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಯೋಮಿತಿ : ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 35 ವರ್ಷ, ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 38 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ : ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

 

 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನ :
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು.

ಸಂದರ್ಶನ ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಗ್ರೂಪ್ ‘ಸಿ’ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ : ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 500 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿಮ್ಸ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕ
ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕ : ಜನವರಿ 10, 2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ

Website  
Notification Pdf   

 

VIMS Bellary Recruitment 2022: Eligible and interested candidates have been called for an interview to fill the vacancies in the Group of CIM posts required at the Vijayanagara Medical Sciences Institute. The full number of vacancies, educational qualification, age, interview date, and other information is available in full detail below.

• Nursing: 110 assignment
Educational Qualification – Must have GNM nursing training (not less than 3 years). Preference will be given if you have a BSc in Nursing.

• Radiographer: 1 post
Educational Qualification – Must have a technical diploma in PUC and X-ray technicians.

• Pharmacy Officer: 2 post
Educational qualification – the PUC and the ‘D’ must have a bachelor’s degree in Pharma. Preference will be given to those who have a Pharma Degree.

• X-ray technicians: 3 assignment
Educational Qualification – Should have a technical diploma in X-ray technicians.

 

 

• Physiotherapist: 1 assignment
Educational Qualification – PUC & Diploma in Physiotherapist Course

• Dietitian: 1 post
Educational Qualification – Preference will be given to those who have a Bachelor’s degree in Home Science and a BSc Nutritionist.

• Lab Technician: 3 assignment
Educational Qualification – Must possess a Lab Technician Technical Diploma.

• Driver: 6 assignment
Educational Qualification – Must have SSLC & Heavy Motor Vehicle Driving License and 3 years experience.

• Dialysis Technician: 1 post
Educational Qualification – PUC and Diploma in Dialysis Technician Course

• City Technician: 2 post
Educational Qualification – Must have PUC and Diploma in City Technician course.

Place of duty: Candidates selected for the post should work in the Bellary district.

 

 

Number of Vacancies: A total of 130 vacancies have been called for the interview.

Age Group: General category candidates 35 years, OBC candidates 38 years, and Scheduled Caste and Scheduled Tribes candidates 40 years of age.

Wages: Monthly wages are paid under the Labor Code.

Selection Procedure: Candidates will be selected for the post by conducting a direct interview on an outsourcing basis.

Method of Application for Appointment in Vijayanagar Medical Sciences Institute:
Eligible and interested candidates who wish to apply for these vacancies should visit the official website of the institute, fill out the application form, and then submit a copy of the academic record required for the post and a live interview with the original documentation.

Interview Place: The Auditorium of the District Secretariat, Bellary

Application Fee: Candidates are required to apply with the application for Rs. 500 fees were paid to the directors, Vims, Bellary in his name. Submitted by

Date of Interview:
Direct Interview Date: January 10, 2022, at 10.30 am

Website  
Notification Pdf   

government jobs in Karnataka 2022, govt jobs in Karnataka 2022, Karnataka government jobs 2022, Karnataka govt jobs 2022, Karnataka jobs 2022, Karnataka jobs 2022 age limit, Karnataka jobs 2022 alert, Karnataka jobs 2022 application form, Karnataka jobs 2022 apply online, Karnataka jobs 2022 data entry, Karnataka jobs 2022 in Kannada, Karnataka jobs 2022 jobs, Karnataka jobs 2022 latest news, Karnataka jobs 2022 latest notification

 

error: Content is protected !!